Sinh Hoạt Trong Tuần Chúa Nhật 2020/2/2

Thứ Tư, ngày 5 tháng 2, 2020 7:30 tối – Lớp Kinh Thánh tiếng Anh học tại nhà Anh Chị Thoại – Thanh Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2, 2020 7:30 tối –  Tập hát thờ phượng –  Nghỉ tuần này!! Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2, 2020 8:30 sáng – Cầu nguyện tại nhà thờ 7:30 tối – Lớp …