Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 6, 2023

CHIẾN TRẬN THUỘC LINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 5:8-11 (1 Peter 5:8-11)

Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:10 (1 Peter 5:10)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *