Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 10, 2023

ĐẦU PHỤC CHO CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22:1-12 (Genesis 22:1-12)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:7 (Hebrews 10:7)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *