Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 10, 2023

Hãy Nhớ Người Dẫn Dắt Mình

Thầy Nguyễn Ân Tứ

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 13:7 (Hebrews 13: 7)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *