Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 12, 2023

ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 1:5-25, 57-66 (Luke 1:5-25, Luke 1:57-66)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:7 (Hebrews 10:7)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *