Chúa Nhật ngày 1 tháng 11, 2020

Bài Học Về Đức Tin

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 4:46-54 (John 4:46-54)

Câu Gốc: Giăng 6:37 (John 6:37)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Video 1:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *