Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 11, 2020: Bài Học Về Đức Tin

Chúa Nhật ngày 1 tháng 11, 2020 Bài Học Về Đức Tin Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 4:46-54 (John 4:46-54) Câu Gốc: Giăng 6:37 (John 6:37) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-01-20_Bai_hoc_ve_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-01-20_Bai_hoc_ve_duc_tin_English.mp3     Video 1: