Chúa Nhật ngày 29 tháng 11, 2020

Tỏ Lòng Biết Ơn chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh-thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13)

Câu Gốc: Thánh-thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *