Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 3, 2021: Có Thật Tin Chưa

Chúa Nhật ngày 14 tháng 3, 2021 Có THật Tin CHưa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:30-33 (John 16:30-33) Câu Gốc: Mác 9:24 (Mark 9:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-14-21_Co_that_tin_chua.mp3 Chúng tôi thành thật xin lỗi quí vị, vì lý do bị cúp điện, livestream phải tiếp tục trong phần 2. Part 2 Part 1