Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024

ĐỨC TIN CHÂN THẬT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33)

Câu Gốc: Thánh Thi 39:7 (Psalm 39:7)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *