Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024

ĐƯỢC CHÚA BÊNH VỰC

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (John 8:1-11)

Câu Gốc: Thánh Thi 130:3-4 (Psalm 130:3-4)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *