Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024

LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)

Câu Gốc: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *