Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 2, 2024

HÁT MỪNG XUÂN

Mục Sư Mã Phúc Thanh Tươi

Kinh Thánh: Nhã Ca 2:10-13 (Songs of Salomon 2:10-13)

Câu Gốc: Nhã Ca 2:10 (Songs of Salomon 2:10)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *