Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024

ĐƯỢC MỞ MẮT ĐỂ NHẬN BIẾT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 1:17-19 (Ephesians 1:17-19)

Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:2 (2 Peter 1:2)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *