Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024

TẠI SAO CHÚNG TA DÂNG HIẾN CÁCH RỘNG RÃI

Thầy Nguyễn Lê Ân-Tứ

Kinh Thánh:  Phi-líp 4:14-23 (Philippians 4:14-23)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 6:19-21 (Matthews 6:19-21)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *