Bài Giảng 07/06/2020: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật ngày 07 tháng 6, 2020 được chúa bênh vực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (Tiếng Anh: John 8:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3