Bài Giảng 14/06/2020: Trở Nên Mẫu Người Chúa Muốn

Chúa Nhật ngày 14 tháng 6, 2020 TRỞ NÊN MẪU NGƯỜI CHÚA MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Tiếng Anh: Philippians 2:5-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon_English.mp3