Chúa Nhật ngày 12 tháng 7, 2020

Ngươi có muốn lành chăng?

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 5:1-9 (Tiếng Anh: John 5:1-9)

Câu Gốc: Rôma 10:11 (Romans 10:11)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *