Chúa Nhật ngày 6 tháng 9, 2020

Ai LÀ Kẻ Phản CHúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 22:1-7,20-23 (Luke 22:1-7,20-23)

Câu Gốc: Lu-ca 22:22 (Luke 22:22)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *