Chúa Nhật ngày 11 tháng 10, 2020

Công Trình Của MỖi Người

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:10-15 (1 Corinthians 3:10-15)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 3:10 (1 Corinthians 3:10)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *