Chúa Nhật ngày 4 tháng 10, 2020

Vâng Giữ lời Chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 14:21-24 (John14:21-24)

Câu Gốc: Giăng 14:23 (John 14:23)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *