Chúa Nhật ngày 28 tháng 03, 2021

sao chúa phải khóc?

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44  (Luke 19:41-44)

Câu Gốc: Hêbơrơ 4:15 (Hebrew 4:15)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *