Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 12, 2021: Nhiệm Mầu Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 5 tháng 12, 2021 NHIỆM MẦU CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:10-12 (John 1:10-12) Câu Gốc: Giăng 1:12 (John 1:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh_English.mp3