Chúa Nhật ngày 5 tháng 12, 2021

NHIỆM MẦU CỦA GIÁNG SINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 1:10-12 (John 1:10-12)

Câu Gốc: Giăng 1:12 (John 1:12)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *