Chúa Nhật ngày 12 tháng 12, 2021

NIỀM VUI CỦA GIÁNG SINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 1:14 (John 1:14)

Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *