Chúa Nhật ngày 19 tháng 12, 2021

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁNG SINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 1:26-28 (Luke 1:26-28)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:28-29 (1 Corinthians 1:28-29)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *