Chúa Nhật ngày 26 tháng 12, 2021

HIỆU QUẢ CỦA GIÁNG SINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 2:15-20 (Luke 2:15-20)

Câu Gốc: Lu-ca 2:20 (Luke 2:20)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *