Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, 2022

LÀM NGỌN ĐÈN CỦA CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:14-16 (Matthew 5:14-16)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 5:8 (Ephesians 5:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *