Chúa Nhật ngày 7 tháng 8, 2022

VUI MỪNG HƠN TRÊN THIÊN ĐÀNG

Thầy Trần Thượng Triết

Kinh Thánh: Luca 15:1-7 (Luke 15:1-7)

Câu Gốc: Lu-ca 19:10 (Luke 19:10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *