Chúa Nhật ngày 9 tháng 10, 2022

phô bày nhân cách cơ đốc

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11)

Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *