Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022

LẤY GÌ ĐỀN ĐÁP CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh Thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13)

Câu Gốc: Thánh Thi 116:12 (Psalm 116:12)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *