Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022

LỜI TẠ ƠN TỒI NHẤT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 18:10-14 (Luke 18:10-14)

Câu Gốc: Thánh-thi 103:8 (Psalm 103:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *