Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 11, 2022

HÃY CA TỤNG CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ê-sai 12:5-6 (Isaiah 12:5-6)

Câu Gốc: Thánh Thi 136:1 (Psalm 136:1)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *