Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 2, 2023

NIỀM TIN VÀ HẠNH PHÚC

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 14:1-7 (John 14:1-7)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1)


To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *