Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 2, 2023

NẾU LÒNG MẤT HY VỌNG

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:2-11 (Matthews 11:2-11)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:6 (Matthews 11:6)

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *