Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 5, 2023

MẸ – NGƯỜI ĐẸP NHẤT CỦA ĐỜI CON

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28 (Matthew 15:21-28)

Câu Gốc: Châm Ngôn 23:22 (Proverbs 23:22)

 


 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *