Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 5, 2023: Mẹ – Người Đẹp Nhất Của Đời Con

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 5, 2023 MẸ – NGƯỜI ĐẸP NHẤT CỦA ĐỜI CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28 (Matthew 15:21-28) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:22 (Proverbs 23:22)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-14-23_Me_nguoi_dep_nhat_cua_doi_con.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-14-23_Me_nguoi_dep_nhat_cua_doi_con_English.mp3