Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 5, 2023

HÃY NHẬN BIẾT CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 21:4-7 (John 21:4-7)

Câu Gốc: Châm Ngôn 3:6 (Proverbs 3:6)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *