Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 5, 2023

LÀM SỐNG LẠI ĐIỀU ĐANG CHẾT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35)

Câu Gốc: Khải Huyền 3:2 (Revelation 3:2)

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *