Chúa Nhật ngày 30 tháng 8, 2020

Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-18 (Ruth 1:6-18)

Câu Gốc: Thánh-thi 63:8 (Psalms 63:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *