Chúa Nhật ngày 9 tháng 8, 2020

Hiểu Thêm Về Mình

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:11-14 (Colossians 1:11-14)

Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *