Chúa Nhật ngày 17 tháng 1, 2021

Chúa Vẫn Đi Cùng

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Xuất Hành 17:1-7 (Exodus 17:1-7)

Câu Gốc: Thánh-thi 32:8 (Psalm 32:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Vì hệ thống Internet bị gián đoạn nửa chừng nên chương trình chia làm 2 phần livestream

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quí vị

Phần 2

Phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *