Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Đi Cùng

Chúa Nhật ngày 17 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Đi Cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 17:1-7 (Exodus 17:1-7) Câu Gốc: Thánh-thi 32:8 (Psalm 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung_English.mp3 Vì hệ thống Internet bị gián đoạn nửa chừng nên chương trình chia làm 2 phần livestream …