Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 4, 2021: Lẽ Thật Buông Tha

Chúa Nhật ngày 18 tháng 4, 2021 Lẽ THật Buông THa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 4:18-19 (Luke 4:18-19) Câu Gốc: Giăng 8:32 (John 8:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-18-21_Le_that_buong_tha.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-18-21_Le_that_buong_tha_English.mp3