Chúa Nhật ngày 11 tháng 7, 2021

CHỚ DẬP TẮT THÁNH LINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Mác 6:14-29 (Mark 6:14-29)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:30)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *