Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, 2021

BƯỚC VÀO TƯƠNG QUAN MỚI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthew 16:13-19)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:17 (Matthew 16:17)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *