Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, 2021

CHỨNG CỨ CỦA ĐỨC TIN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 11:1 (Hebrew 11:1)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *