Chúa Nhật ngày 4 tháng 7, 2021

HỌP TẬP VÂNG LỜI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giô-suê 6:2-5, 15-17 (Joshua 6:2-5,15-17)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 5:8-9 (Hebrews 5:8-9)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *