Chúa Nhật ngày 12 tháng 9, 2021

VẪN CHƯA BIẾT CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Mác 4:35-41 (Mark 4:35:41)

Câu Gốc: Thánh-thi 23:4 (Psalm 23:4)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *