Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, 2021

BIẾT THÌ VẪN CHƯA ĐỦ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 13:1-17 (John 13:1-17)

Câu Gốc: Giăng 13:17 (John 13:17)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *